اگر می خواهید نرخ تورم را کم کنید مردم را دریابید.

اگر می خواهید نرخ تورم را کم کنید مردم را دریابید.

 در حال حاضر فعالیت پدیده شاندیز و دیگر پروژه ها بدلیل فساد،کلاهبرداری وتخلف مالی  و…متوقف شده است. در مورد تخلف این پروژه ها مطالب زیادی نوشته شده است. تخلف هر چه باشد باید با متخلفان  خصوصی و غیر خصوصی برخورد  قاطع وقانونی شود.

 برخورد با متخلفان باید سرلوحه کار دولتمردان و عبرت همگان  قرار گیرد.
ولی این برخورد ها نباید موجب نابودی حقوق  مردم  بی اطلاع از مسایل پشت صحنه شود. . اگر پروژه ای  با شفافیت شروع ، اجرا و به ثمر دهی برسد، می تواند کلیه هزینه هایی که برای آن مصرف شده را پاسخ دهد. ولی اگر این پروژه متوقف شود. سرمایه کلانی از  مردم نابود می شود که موجب بی اعتمادی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کشور می گردد و در انتها نرخ تورمی را بر کل جامعه تحمیل می کند که موجب می شود وضعیت معیشت عامه مردم از این که هست بدتر شود.

لذا پیشنهاد می شود همه سهامداران در مکانی جمع و مدیر جدیدی برای اجرای پروژه انتخاب و پروژه با قوانین جدید به کار خود ادامه دهد و با مدیران متخلف برخورد قانونی شود. احمد قربانی

 

 

 

دسته: سياسي
Web Analytics