پژوهشی پیرامون جهاد سازندگی

در تاریخ  9 فوریه سال 2017  ( 21 بهمن 1395 ) مجله Middle East Critique  مقاله ای تحت عنوان 

Development, Mobilization and War: The Iranian Construction Jehad, Construction Mobilization and Trench Builders Association (1979–2013) by Eric lob  

 به چاپ رسانده است. این مقاله پیرامون جهاد سازندگی  و توسط جناب آقای دکتر اریک لوب *‌ انجام گرفته است.  در این تحقیق آمده است. جهاد سازندگی نهادی بود که از متن مردم برای توسعه و آبادانی روستاها جوشید و بپاخاست . جهاد سازندگی توسط گروهی از جوانان انقلابی طرفدار امام خمینی بنیان گذاری شد. این جوانان با اقدامات خود، علاوه بر توسعه روستاها، وظیفه سنگر سازان بی سنگر را در 8 سال جنگ تحمیلی بعهده گرفتند. این دو اقدام  دستآوردهای دیگری را به جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد که به شرح زیر است.

- در سالهای 1358 حدود 70 درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی می کردند. اقدامات توسعه ای جهاد سازندگی در روستاها باعث شد تا  کل جمعیت روستایی به طرفداران جمهوری اسلامی تبدیل شوند. بطوریکه در تمامی انتخابات، طرفداران امام خمینی توانستند پیروز انتخابات باشند.

-  حضور گسترده جوانان روستایی در سازمان بسیج ، نتیجه اقدامات توسعه ای جهاد سازندگی بود.   وجود جوانان داوطلب روستایی در عملیات های نظامی، توانست سرنوشت جنگ هشت ساله را به سود جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

- انتقال تجربیان توسعه روستایی جهاد سازندگی به دیگر کشورهای جهان سوم  انگیزه ای شد تا کشور ایران بتواند یک سیاست فعال بین المللی را  دنبال کند.

- طرفداری کل جمعیت روستایی و قسمتی از جمعیت شهری از ایده جمهوری اسلامی باعث شد تا سایر احزاب و افکار سیاسی نتوانند پایگاهی در میان مردم برای خود ایجاد کنند. لذا کلیه احزاب و گروه های سیاسی که با ایده جمهوری اسلامی متفاوت بودند از گردونه سیاسی و اجتماعی ایران حذف شدند.

- حضور جهاد سازندگی در تمامی روستاهای ایران ، کلیه اختلافات قومی و قبیله ای در ایران را حذف و به فراموشی سپرد.

.-  جهاد سازندگی در مدیریت اجرایی خود از بهترین سبک تصمیم گیری و اجرایی بهره می گرفت. در این روش مدیریتی، تصمیمات بصورت گروهی و از پایین به بالا   اتخاذ و  راهکارهای اجرایی بصورت مشارکتی و جمعی انجام می گرفت. این سبک مدیریتی،  جهاد سازندگی را قادر می ساخت تا پروژه های عظیم را با کمترین هزینه و بیشترین سود دهی به بهره برداری برساند. هر چند این روش مدیریتی کارآیی خود را در عمل به اثبات رساند ولی با ادغام این نهاد، متأسفانه  روش مدیریتی جهاد سازندگی هم کنار گذاشته شد. بطوریکه در حال حاضر در هیچ نهادی این روش مدیریتی دیده نمی شود.  

کل مقاله به زبان انگلیسی می باشد که می توانید از طریق لینک زیر آنرا دانلود کنید

 دانلود کل مقاله به زبان انگلیسی 

 

 * این مقاله  از رساله دکتری جناب آقای دکتر اریک لوب استخراج شده است. این تحقیق بصورت پیمایشی و مصاحبه ای با اعضای قدیمی جهاد سازندگی انجام گرفته است. برای انجام این تحقیق دکتر اریک لوب مدتی در ایران حضور داشته و ایشان به زبان فارسی مسلط می باشند. جناب آقای دکتر اریک لوب هم اکنون استاد دانشگاه پرینستون می باشد.  

دسته: اجتماعي
Web Analytics