بررسي بازي ايران و قطر

سايت انديشه روشن بازي فوتبال ايران و قطر را بررسي مي كند.

بازي فوتبال ايران و قطر در بازيهاي آسيايي به نتيجه يك بر صفر به سود ايران پايان يافت.

گل ايران را سردار آزمون ، مهاجم 20 ساله با يك دريبل تماشايي به گل تبديل كرد.

هر چند بازي ايران  و قطر به سود ايران به پايان رسيد ولي بررسي نقاط ضعف و قوت تيم فوتبال ايران خالي از لطف نيست. و هدف اين نوشتار هم خير خواهانه است.

نقاط قوت تيم ملي فوتبال ايران:

1- داشتن دفاع منسجم:  تيم فوتبال ايران در حال حاضر با تدابيري كه مربي انديشيده و بازيكنان كار آزموده اي كه دارد  از دفاع منسجمي بهره مي برد. بازي كنان فوتبال بخوبي دفاع مي كنند، بطوريكه هيچ گاه قطري ها نتوانستند، تهديد جدي براي دروازه ايران داشته باشند. اين نقطه قوت بايد ادامه يابد. خوب بازي كردن به است كه تيم به راحتي گلي دريافت نكند.

2- همه بازي كنان تيم سياست توپ گيري را در دستور كار خود دارند. در اين بازي رضا قوچان نژاد با اينكه يك فوروارد و در خط حمله قرار داشت، دو بار توپ را از مدافعان خود گرفت، هر چند هر دوبار توپ را در چارچوپ دروازه قرار داد. ولي هر دوبار آن دروازه بان موفق شد توپ او را مهار كند. البته در يكي از توپ گيري ها اگر توپ خود را به خسرو حيدري پاي مي داد احتمال اينكه آن توپ به گل تبديل شود زياد بود.

3- از توپ هايي كه ايران به سمت دروازه حريف شليك كرد. دو توپ آن بسيار فني بود. يك توپ ضربه هد  پور گنجي بود كه به زحمت مدافع قطري آن را از درون دروازه بيرون كشيد. و ديگري همين ضربه سردار آزمون بود كه به گل تبديلي شد.  شش شليك توپ قوچان نژاد، دو شكليك توپ دژاگه هر چند در چارچوب دروازه قرار داشت ولي چون بسيار فني نبود، تبديل به گل نشد. اميد وارم با تمريناتي كه انجام مي شود اين نقطه قوت بيشتر و بيشتر شود. 

3- تمرين بيشتر بر روي ضربات ايستگاهي و ضربات كرنر ، كه معلوم مي شد تيم ايران بهتر كار مي كند.

نقاط ضعف تيم فوتبال

1- تمرين اندك بازي كنان، اگر بازيكنان بيشتر يكديگر را بشناسند بهتر مي توانند توپ را بين خود رد و بدل كنند. مثلاً اگر قوچان نژاد به خسرو حيدري پاس مي داد، حتماً يك گل ديگري در كارنامه تيم ملي بود. 

 

 

Web Analytics