ميهماني بزرگ (سفر نامه حج 1391)

سايت انديشه روشن براي كتاب ميهماني بزرگ ( سفر حج 1391 ) را تقديم خوانندگان مي كند

در زمينه سفر حج كتابهاي زيادي نوشته شده است . ولي كتاب  ميهماني بزرگ در دو نظر  از ساير كتابهايي كه در اين زمينه نوشته شده متمايز مي باشد. در اين كتاب نويسنده  مكانهاي  زيارتي را بخوبي توصيف،  نحوه بجا آوردن حج را نيز بخوبي شرح و در ضمن افكار و عقايد، گروهي كه هم اكنون بر مكه و مدينه حاكم هستند را نيز بخوبي شرح داده است. در اين كتاب دليل پيدايش گروه هاي تروريستي امثال داعش و النصره را با دلايل متقن از كتابهاي وهابيون استخراج كرده است. ودر انتها نحوه برخورد با اين گروه ها را پيشنهاد كرده است. اميدواريم ، با خوا ندن اين مطالب و نحوه برخورد صحيح با اين گروه ريشه افكار تروريستي هر چه زودتر از جهان اسلام پاك شود.

دانلود كتاب ميهماني بزرگ (سفرحج 1391)

Web Analytics